blog

March 24, 2022

Share

Analog lovgivning giver alt for mange fejl!

På handicap-området er der fejl i 1 ud af 3 sager! Love og regler er komplekse og der er mange af dem. Udfordringen er at medarbejderne selv skal navigere rundt i analog lovgivning. Til trods for efteruddannelse og hårdt arbejde lykkes det ofte ikke at overholde lovene og det har store konsekvenser for mennesker der har behov for støtte pga handicap, at de må klage og vente 6-12 måneder før de får støtten!

Afbureaukratisering efterlyses af borgmester Ulrik Wilbek, men som professor John Klausen udtaler, er der en god grund til at lovgivningen er kompleks. Vi kan ikke placere handicappede i 10 forskellige kasser for at afbureaukratisere. Lovgivningen og sagsbehandlingen er nødvendigvis kompleks, da borgerne er forskellige. Eksemplet med borgeren som får den forkerte kørestol, illustrerer med al tydelighed udfordringen. Lovgivningen er lavet kompleks, da borgerne er forskellige. Forenkling og afbureaukratisering er derfor ikke vejen frem. Reglerne er lavet af en årsag, da vi som samfund ønsker at behandle alle borgere godt.

Et element i løsningen er digital lovgivning. I dag skal borgere og medarbejdere selv læse og forstå love og regler på handicap området, en udfordring som medfører at det ofte går galt. Digital lovgivning kan hjælpe både borgeren og sagsbehandleren og løbende opdateres når love og regler ændres.

 

 

Digital lovgivning skal ikke forveksles med forenklet lovgivning i et forsøg på at gøre den digitaliseringsklar med traditionel programmering. Digital lovgivning er en opmarkering af handlinger, roller og regler i lovteksten med al den kompleksitet der er nødvendig.

 

Ved at opmarkere lovgivningen kan computeren forstå hvad der skal ske og hjælpe medarbejderen med at navigere i lovgivningen før og under sagsbehandlingen. Vigtige frister og handlinger huskes af systemet baseret på den lovgivning der skal overholdes. Dermed kan man løbende overvåge om love holdes, og pro-aktivt reagere når noget er ved at gå galt. Computere er gode til at huske og styre regler, så lad os bruge dem til netop det.

Megen AI er i dag fokuseret på fx automatisk beslutningsstøtte hvor medarbejderne reduceres til en maskine og computeren bliver ”gud”. I modsætning hertil gør digital lovgivning ikke computeren til gud, men sikrer i stedet at computeren bliver en aktiv støtte til sagsbehandleren.

DCR Solutions har opmarkeret mere end 30 paragraffer indenfor serviceloven, og arbejder bl.a. sammen med flere kommuner på børne og ungeområdet om at videreudvikle det børne og unge modul, der findes i SBSYS med digital lovgivning der støtter medarbejderen ganske en GPS støtter os i andre sammenhænge.

Professor Thomas Hildebrandt fra Københavns Universitet er en af nøglepersonerne omkring DCR teknologien og udtaler: ”Digital lovgivning baseret på DCR vil kunne støtte sagsbehandlerne på fx handicapområdet. I forskningsprojektet EcoKnow har vi vist at det kan gøres indenfor børne og unge sager, fx underretninger.”