DAC6 Screening fra DCR er en effektiv og brugervenlig løsning målrettet advokatfirmaer

DAC6

DCR’s DAC6 Screening er en gratis legaltech løsning, som digitaliserer de relevante love og regler, så advokater hurtigt og sikkert kan vurdere om en sag falder ind under DAC6 reglerne.

DAC6 Screening fra DCR er en effektiv og brugervenlig løsning målrettet advokatfirmaer.

Den sparer ressourcer og sikrer de rette beslutninger.

DAC6 er en ny udfordring for advokatfirmaer og det er vigtigt at komme i gang allerede nu. Jo tidligere i gang des mindre risiko. Vi tilbyder en enkel kom-i-gang pakke som sikrer at I let kan afgøre om sager er DAC6 relevante. Som overbygning tilbydes en løsning så vi kan støtte i håndteringen af de sager som falder ind under DAC6. Sideløbende kan vi sammen med anden software monitorere jeres sagssystem og give input til sager som måske er forkert registrerede og fange dette. Endelig kan vi hjælpe med rapporteringen til Skat som kan automatiseres.

Overordnet set er der fire elementer i en DAC6 løsning

Først screenes om sagen er omfattet af DAC6.

Hvis det er tilfældet, skal der indsamles yderligere information. Afslutningsvis skal sagen indberettes til SKAT.

Løsningen kan desuden overvåge sagssystemet. F.eks. ved at fange en mail, der nævner en person, som ejer en virksomhed i udlandet, hvorfor sagen måske alligevel er grænseoverskridede.

Lad os se hvordan vi kan bruge DAC6 Screening

Først skal vi finde ud af, om sagen en ordning. Teksten fra SKAT’s vejledning er indarbejde i løsningen som hjælp til brugeren. Derudover er der link til SKAT’s hjemmeside, hvis der er behov for flere detaljer.

Svarer man nej til at det er en ordning, er sagen ikke omfattet af DAC6 og man behøver derfor ikke svare på mere.

Er svaret ja, leverer systemet flere spørgsmål. Brugeren svarer på spørgsmål og får leveret konklusionen: Er sagen omfattet af DAC6 eller ej?

Til sidst klikker man på CLOSE og kan downloade dokumentation.

Hvad betyder det for medarbejderne?

De skal ikke huske hvad de skal gøre i alle mulige situationer. Systemet sikrer at de hele tiden ved … Med DAC6 Screening kan I på et par minutter vurdere, om sagen falder indenfor DAC6 området.