Kommunernes It-Arkitekturråd (It-architecture council of Local Government Denmark) emphasizes EcoKnow as an interesting project

When the It-architecture council was gathered for the 24th time, the machine learning topic where high on the agenda.

The council finds three projects of particular interest, including the “EcoKnow” project and the underlying technology, DCR Graphs, used to develop navigation systems supporting the changeable legislation. The council has an interest in the Ecoknow project as it illustrates the big potential of machine learning, and how it can make public case management systems more effective by handling the changeable regulation in the legislation, in a more flexible way.

We are pleased that our DCR Graphs contribute to the development of even better case management and public service in the municipalities.

Read more about machine learning and the contribution of the EcoKnow project in the article below, published by the Local Government Denmark (Danish article)

Machine Learning skal bidrage til overblik over omskiftelig lovgivning og borgerforløb

Da Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes for 24. gang var flere drøftelser præget af emnet Machine Learning. I takt med at teknologien udbredes, bliver muligheden for at anvende de mønster- genkendende algoritmer afprøvet i fælleskommunale projekter. Men der var også andre interessante emner på dagsordenen.

Ny EU-lovgivning vedr. e-handel (eDelivery)

En fællesoffentlig foranalyse om brug og implementering af e-Delivery i Danmark er nu udarbejdet. Rapporten peger på, at der også er potentiale i at anvende beskedstandarderne på andre områder end e-Delivery. It-Arkitekturrådet peger dog på udfordringer, der kan opstå mellem kommuner og regioner pga. forskellige platforme. Derfor anbefaler rådet at undersøge, hvordan en kommende løsning passer sammen med både den fælleskommunale og den regionale arkitektur.

Øget datadeling og machine learning skal skabe overblik over borgerforløb

Et større overblik for såvel fagprofessionelle som borgere er nødvendigt for at skabe et sammenhængende forløb for udsatte børn og unge. En aktuel analyse i Nordjylland viser, hvordan en øget strukturering af den nuværende datadeling kan være løsningen. De foreløbige resultater fra projekt ‘Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge’ viser således, hvordan de utroligt mange forskellige kontaktpunkter i den overordnede proces og en stor udskiftning af kontaktpersoner gennem borgerforløbet kan understøttes digitalt på en smartere måde.

Projektet adresserer også en øget efterspørgsel på historiske data med konkrete hændelser. It-Arkitekturrådet bakker op om, at en omstrukturering af datadelingen er fornuftig, men pegede samtidig på, at fuld strukturering af data næppe er realistisk og derfor er enig med projektet i, at der er brug for supplerende løsninger til udledning af viden ud fra de mange fritekstoplysninger man fortsat anvender inden for socialområdet. Derfor mente rådet, at man med fordel kunne undersøge muligheden for at anvende machine learning til det formål.

Et navigationssystem til omskiftelig lovgivning

Det for nyligt startede forsknings- og afprøvningsprojekt ‘Projekt EcoKnow’ skal effektivisere offentlige sagsbehandlingssystemer ved at håndtere de omskiftelige regler i lovgivningen på en mere fleksibel måde end i dag. Det skal bl.a. ske vha. teknologien DCR Graph. It-Arkitekturrådet mente, at det er et interessant projekt, der kan belyse det store potentiale, der ligger i f.eks. machine learning. Rådet påpegede, at projektet skal sikres mod leverandør lock-in og at de erfaringer, der opnås, skal forblive offentligt tilgængelige.

Læs artiklen på KL’s hjemmeside HER (Download printvenlig version som PDF)

LÆS MERE i mødets referat, og tilgå side 8 i dokumentet, for at læse mere om EcoKnow projektets indflydelse og bidrag til mødet.